Угода

Цей договір між сайтом PlayMusic, надалі «Продавець» та користувачем послуг інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення товарів чи послуг, придбання та доставку товарів чи послуг та визначає основні умови замовлення, придбання товарів чи послуг через інтернет-сайт https://playmusic.com.ua. Покупець, діючи з метою придбання товарів чи послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://playmusic.com.ua будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є громадським, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів або послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

  • покупець цілком і повністю ознайомлений, і погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);
  • покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” покупцю відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРА АБО ПОСЛУГИ

3.1. Ціна на кожну позицію товару або послуги вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару або послуги.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар або Послугу Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару або Послуги.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару або Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар або Послугу не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару або Послуги на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов’язання Покупця з оплати Товару або Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар або Послугу здійснюються через сервіс liqpay.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном: +380 93 646 12 92 або через сервіс сайту інтернет-магазину https://playmusic.com.ua

4.2. При оформленні замовлення на сайті Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

  • прізвище, ім’я Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);
  • адреса електронної пошти;
  • контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару зазначаються в особистому кабінеті Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю за купівлю товарів в інтернет-маркеті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту або видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару або Послуги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів або Послуги, попередньо замовлених на Сервісі https://playmusic.com.ua та придбаних у Продавця.

5.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

5.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

5.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

6.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

6.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

7. ІНШЕ

Адреса м. Дніпро, вулиця Івана Акінфієва, 18.